Uddannelseslæger

Vi har løbende uddannelseslæger i praksis. De er hos os ½-1 år. De er alle færdiguddannede læger med sygehuserfaring. Nogle af dem kommer tidligt i forløbet efter en sygehusansættelse på minimum ½-1 år, og andre kommer senere i forløbet som et led i deres uddannelse til at blive praktiserende læger ofte med flere års erfaring fra sygehuset.

Uddannelseslægerne udfører selvstændigt lægearbejde og kan hele tiden kontakte de faste læger for evt. spørgsmål. De bliver løbende superviseret og deres forløb gennemgået.

Den 28.4.22 siger vi tak for denne gang til vores uddannelseslæge Muhaimen Al Sada. Vi byder da Monica Etler Iversen velkommen tilbage til et halvt år i vores praksis igen.

Vores uddannelseslæge Kenneth Grønkjær Madsen kommer fortsat tilbage i praksis 1 gang om måneden, indtil han senere vender tilbage for endnu engang at være her et halvt år. For tider ved Kenneth er man nødt til at kontakte sekretariatet.