Uddannelseslæger

Vi har løbende uddannelseslæger i praksis. De er hos os ½-1 år. De er alle færdiguddannede læger med sygehuserfaring. Nogle af dem kommer tidligt i forløbet efter en sygehusansættelse på minimum ½-1 år, og andre kommer senere i forløbet som et led i deres uddannelse til at blive praktiserende læger ofte med flere års erfaring fra sygehuset.

Uddannelseslægerne udfører selvstændigt lægearbejde og kan hele tiden kontakte de faste læger for evt. spørgsmål. De bliver løbende superviseret og deres forløb gennemgået.

Vores uddannelseslæge Monica Etler Iversen har sagt på gensyn for denne gang og vil være at finde i praksis en gang om måneden de næste 2 år. Dette vil ofte ligge den sidste fredag i måneden – kan dog kun bookes ved opkald til sekretæren. Efter de 2 år vil Monica vende tilbage i praksis for at færdiggøre praksisdelen med atter et halvt år hos os.

Den 1.10.18 byder vi vores nye uddannelseslæge Tina Mejer Therkildsen velkommen. Tina skal være hos os et halvt år. Tina er som alle vore andre uddannelseslæger færdiguddannet læge.