Uddannelseslæger

Vi har løbende uddannelseslæger i praksis. De er hos os ½-1 år. De er alle færdiguddannede læger med sygehuserfaring. Nogle af dem kommer tidligt i forløbet efter en sygehusansættelse på minimum ½-1 år, og andre kommer senere i forløbet som et led i deres uddannelse til at blive praktiserende læger ofte med flere års erfaring fra sygehuset.

Uddannelseslægerne udfører selvstændigt lægearbejde og kan hele tiden kontakte de faste læger for evt. spørgsmål. De bliver løbende superviseret og deres forløb gennemgået.

Den 1.11.19 siger vi tak for nu til vores uddannelseslæge Benjamin Hoffmann-Petersen. Han er at træffe indtil den 25.10.19, hvorefter han holder en uges ferie.

Den 5.11.19 hilser vi vores nye uddannelseslæge Cecilie Tarpø velkommen. Hun skal være hos os et halvt år.