Uddannelseslæger

Vi har løbende uddannelseslæger i praksis. De er hos os ½-1 år. De er alle færdiguddannede læger med sygehuserfaring. Nogle af dem kommer tidligt i forløbet efter en sygehusansættelse på minimum ½-1 år, og andre kommer senere i forløbet som et led i deres uddannelse til at blive praktiserende læger ofte med flere års erfaring fra sygehuset.

Uddannelseslægerne udfører selvstændigt lægearbejde og kan hele tiden kontakte de faste læger for evt. spørgsmål. De bliver løbende superviseret og deres forløb gennemgået.

Den 1.11.20 må vi sige tak for denne gang til Sara og velkommen til vores nye uddannelseslæge Kenneth Grønkjær Madsen. Kenneth kommer med erfaring fra både sygehus og lægepraksis.

Vores uddannelseslæge Monica Etler Iversen er tilbage hos os en gang om måneden i en længere periode. Senerehen vil vi atter få glæde af hende i praksis i et halvt år. For tider ved Monica er man nødt til at kontakte sekretariatet, da hun ikke vil være oprettet på hjemmesiden, før hun er tilbage fast i et halvt år.