Uddannelseslæger

Vi har løbende uddannelseslæger i praksis. De er hos os ½-1 år. De er alle færdiguddannede læger med sygehuserfaring. Nogle af dem kommer tidligt i forløbet efter en sygehusansættelse på minimum ½-1 år, og andre kommer senere i forløbet som et led i deres uddannelse til at blive praktiserende læger ofte med flere års erfaring fra sygehuset.

Uddannelseslægerne udfører selvstændigt lægearbejde og kan hele tiden kontakte de faste læger for evt. spørgsmål. De bliver løbende superviseret og deres forløb gennemgået.

Vores uddannelseslæge Kirsten Jellesmark er tilbage fra barsel. For nuværende er hun i praksis 1 gang om måneden. Hun kommer tilbage og færdiggør sin del af forløbet den 1.11.17, hvor hun har 6 mdr. tilbage hos os. Hun har tidligere været hos os et halvt år.