Uddannelseslæger

Vi har løbende uddannelseslæger i praksis. De er hos os ½-1 år. De er alle færdiguddannede læger med sygehuserfaring. Nogle af dem kommer tidligt i forløbet efter en sygehusansættelse på minimum ½-1 år, og andre kommer senere i forløbet som et led i deres uddannelse til at blive praktiserende læger ofte med flere års erfaring fra sygehuset.

Uddannelseslægerne udfører selvstændigt lægearbejde og kan hele tiden kontakte de faste læger for evt. spørgsmål. De bliver løbende superviseret og deres forløb gennemgået.

Vores uddannelseslæge Monica Etler Iversen vil være at finde i praksis en gang om måneden indtil år 2020, hvor hun i løbet af året vender tilbage i praksis for at færdiggøre praksisdelen med atter et halvt år hos os. Monica vil ofte være her den sidste fredag i måneden – kan dog kun bookes ved opkald til sekretæren.

Den 1.5.19 hilste vi Benjamin Hoffmann-Petersen velkommen som vores nye uddannelseslæge. Han skal være hos os et halvt år fra 1.5.19.