Priser

Priser

Motorattest til kørekort (inkl. moms). Ny pris pr. 15.2.22: 575 kr  500 kr
Privat konsultation (gruppe 2) 250 kr
Privat telefonkonsultation (gruppe 2) 80 kr
Konsultation turister 500 kr
Ansøgning invalideskilt/parkeringskort. Ny pris pr. 15.2.22: 375 kr

 

Udebliver man fra privat konsultation koster det et gebyr på 250 kr.

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos lægerne om disse priser.
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.