Personale

Vi har i klinikken 2 ansatte:

Iben er vores sygeplejerske, som varetager kontroller af forhøjet blodtryk, astma/KOL, giver børnevaccinationer, tager celleprøver for livmoderhalskræft, giver udlandsvaccinationer mm.

Heidi  er vores sekretærer, som passer telefonen og skranken. Hun hjælper desuden med de mindre klinikopgaver som hjertekardiogram, lungefunktion, infektionstal osv. Heidi varetager funktionen omkring dosisdispenseret medicin.

I en periode vil vi have ekstra personale på til hjælp med telefon og ekspedition ved skranken. P.t. har vi Oskar og Margrete på skift hen over efteråret 2023.

Vi har ekstra personale ansat til primært at tage blodprøver – dette cirka en gang ugentligt.