Personale

Vi har i klinikken 3 ansatte:

Iben er vores sygeplejerske, som varetager kontroller af forhøjet blodtryk, astma/KOL, giver børnevaccinationer, tager celleprøver for livmoderhalskræft, giver udlandsvaccinationer mm.

Heidi  er en af  vores sekretærer, som passer telefonen og skranken. Hun hjælper desuden med de mindre klinikopgaver som hjertekardiogram, lungefunktion, infektionstal osv. Heidi varetager funktionen omkring dosisdispenseret medicin.

1.11.20 starter vores nye lægesekretær Rikke Eldrup Pedersen. Hun vil varetage samme funktioner som Heidi – dog også blodprøvetagning og diverse opgaver som at give injektioner, skylle ører mm.

Vi har ekstra personale ansat til primært at tage blodprøver – dette cirka en gang ugentligt.