Personale

Vi har i klinikken 3 ansatte:

Iben er vores sygeplejerske, som varetager kontroller af forhøjet blodtryk, astma/KOL, giver børnevaccinationer, tager celleprøver for livmoderhalskræft, giver udlandsvaccinationer mm.

Heidi  er en af  vores sekretærer, som passer telefonen og skranken. Hun hjælper desuden med de mindre klinikopgaver som hjertekardiogram, lungefunktion, infektionstal osv. Heidi varetager funktionen omkring dosisdispenseret medicin.

Tina Simonsen er også sekretær. Hun passer telefonen og skranken. Hun tager desuden blodprøver og laver også de mindre klinikopgaver som hjertehjertekardiogram, lungefunktion, infektionstal osv.

Vi har i perioder ekstra personale ansat til primært at tage blodprøver – dette cirka en gang ugentligt.