Parkering

Til Søndergade 25 er tilknyttet 3 parkeringspladser. De er nummererede med nummer 10, 11 og 12. Parkerer du på en af disse pladser, skal du straks ved ankomst til klinikken registrere din parkering på terminalen i venteværelset. Til dette skal du bruge bilens registreringsnummer og dit mobilnummer. Vi anbefaler ikke, at du vælger 30 minutters parkering, da risiko for ventetid kan forekomme både ved sygeplejerske og læge.
Når du har registreret din parkering, kan p-vagten se på sin terminal, at det er ok, du parkerer, og du skal ikke ned og lægge parkeringstilladelse i bilen.

Er der ventetid i klinikken er det eget ansvar at holde øje med, om  parkeringstiden skal fornyes undervejs. Det er ligeledes eget ansvar, at registreringsnummer er skrevet korrekt.