Ferie & Fravær

Kristine og Flemming har fri på skift hver 2. fredag. Kristine har fri fredage i lige uger. Flemming har fri fredag i ulige uger. Der kan enkelte gange være ændringer i dette.

I vinterferien (uge 7) er klinikken lukket onsdag, torsdag og fredag. Ved behov for akut lægehjælp disse dage kontakter man Lægerne, Mølledamsgade 1, tlf. 86820433. Dette kun ved behov der ikke kan vente til, til vi er tilbage mandag den 19.2.18.

Kristine holder ferie hele uge 7. Klinikken er åbent disse dage, men grundet nedsat bemanding ser vi hovedsagligt akutte patienter disse dage.

Flemming holder ferie i dagene op til påske; 26., 27. og 28. marts 2018. Klinikken er åbent disse dage, men grundet nedsat bemanding ser vi hovedsagligt akutte patienter disse dage.