Ferie & Fravær

Klinikken holder ferielukket fredag den 22.5.20. Ved behov for akut lægehjælp rettes henvendelse til Lægerne, Mølledamsgade 1, Silkeborg, 86820433.

Kristine holder sommerferie i uge 27, 28 og 29. Flemming holder ferie i uge 30, 31 og 32.

Kristine og Flemming har fri på skift hver 2. fredag. Kristine har fri fredage i lige uger. Flemming har fri fredag i ulige uger. Der kan enkelte gange være ændringer i dette.

Ved fravær af læger vil der naturligt være mere travlt i praksis og længere ventetid på lægetider.