Ferie & Fravær

Klinikken holder ferielukket mandag den 30.12.19. Ved behov for akut lægehjælp rettes henvendelse til Lægerne, Mølledamsgade 1, Silkeborg, 86820433.

Vi har åbent de øvrige dage i julen, som ikke er helligdage. Flemming holder ferie fra den 23.12.19 til den 6.1.20. I denne periode vil der være travlhed på telefonen og kun mulighed for tid til akut opstået sygdom.

Kristine og Flemming har fri på skift hver 2. fredag. Kristine har fri fredage i lige uger. Flemming har fri fredag i ulige uger. Der kan enkelte gange være ændringer i dette.

Ved fravær af læger vil der naturligt være mere travlt i praksis og længere ventetid på lægetider.