Ferie & Fravær

Kristine og Flemming har fri på skift hver 2. fredag. Kristine har fri fredage i lige uger. Flemming har fri fredag i ulige uger. Der kan enkelte gange være ændringer i dette.

Ved fravær af læger vil der naturligt være mere travlt i praksis og længere ventetid på lægetider.

Praksis holder normalt ikke ferielukket men er åbent med nedsat bemanding i diverse ferier. I uge 7, uge 42 og dagen efter Kristi Himmelfartsdag vil der dog være lukkedage. Se nærmere på hjemmesiden, når den tid nærmer sig.

I uge 42 2022 holder vi lukket mandag, tirsdag og onsdag. Ved behov for akut lægehjælp disse dage rettes henvendelse til Lægerne, Mølledamsgade 1, Silkeborg.