Årskontrol ved kronisk sygdom og fast medicin

Alle vore patienter som tager fast medicin skal møde til årskontrol hos lægen forudgået af en tid hos sygeplejersken en uges tid før med blodprøver og evt. andre relevante undersøgelser. Dette er tænkt som en varetagelse af behandlingen af kronisk sygdom og løbende stillingtagen til den medicinske behandling. Har du flere kroniske sygdomme forsøger vi at fordele kontrollerne jævnt over året.

Eksempler på kronisk sygdom som kræver kontrol kunne være: Depression eller anden psykisk sygdom, kroniske smerter, forhøjet blodtryk, hjertesygdom, KOL, astma, sukkersyge og stofskiftesygdom.

Ved årskontrollen udstyres patienter med flergangsrecepter, så de ikke behøver at bestille deres faste medicin før til den årlige kontrol. På den måde har man som patient lettere ved selv at huske, hvornår det er tid til kontrol, og man skal ikke bekymret sig om at løbe tør for medicin. Det vil også gøre det lettere for alle at komme igennem til sekretæren på telefonen. Tiltaget drejer sig ikke om smertestillende medicin, da vi ikke kan lave flergangsrecepter på stærkere smertestillende midler og visse præparater mod psykiske lidelser.